Home

Innbyggere i tromsø 2017

75 hoteller i Tromsø - Alltid lave priser

Innbyggere Innbyggere 2017 5258317. Som en del av Regionreformen i Norge vedtok Stortinget 8. juni 2017 at Finnmark og Troms Fylkets største by(kommune) er Tromsø, med ca. 75 638 innbyggere i.

Best-selling Tromsø tours - Top-rated tours & activitie

Tromsø, kommune i Troms I 1830 hadde byen rundt 1200 innbyggere, og åtte år senere startet en regelmessig dampskipstrafikk til Trondheim om sommeren Per 1. januar 2018 bodde det 673 469 innbyggere i Oslo. Gjennom 2017 vokste Oslo med totalt 6 710 innbyggere. Folketilveksten var med det 1 659 lavere..

Kriteriet Innbyggere 90 år og over fanger opp variasjon i Dette anslaget på frie inntekter innebærer en vekst for Tromsø kommune fra 2016 til 2017 på 2,3. Størst er Tromsø og Harstad med henholdsvis 38 980 og 20 953 innbyggere per 2017. Tromsø tettsted er fra og med 2014 avgrenset til Tromsøya,. Per 1.1.2018 hadde Oslo 673 469 innbyggere. Gitt forutsetningene i årets framskriving forventes det en befolkning på om lag 833 000 i 2040 (mellomal.. Publisert: 23. februar 2017, kl. 17:07 Sist oppdatert: fra 20 097 til 20 446 innbyggere. Befolkningstallet i Tromsø økte med 1,4 prosent,. I tredje kvartal ble vi 300 flere innbyggere i Tromsø. I tredje kvartal ble vi 300 flere innbyggere i Tromsø. forside; eAvis; 17 november 2017 10:38

Tromsø - Wikipedi

  1. Tromsø må kutte i helse- og Her er kuttforslagene som skremmer både ansatte og innbyggere. - I 2017 brukte vi 26 prosent mer på pleie og.
  2. Idar Gabrielsen og Tromsø Entreprenør AS ble i fjor dømt til å gjøre opp for seg etter en Skatt Inntektsåret 2017. Fylke: Kommune: Vis valgt fylke og.
  3. Elvebyen Drammen ligger i Buskerud fylke, sentralt på østlandet. Det bor 68 849 innbyggere i kommunen (desember 2017), men byen er regionhovedstad for et område.

Tromsø, omtales ofte som Nordens Paris, og er både en by og en kommune i Troms fylke. Første kvartal 2017 kunne Tromsø kommune skilte med 75 040 innbyggere og er. 3.1.2 Biblioteket er et desentralisert tilbud i Tromsø 2017 1.0 Innledning Tromsø kommune har de siste årene satset på bibliotek. innbyggere i kommunen 11.000 innbyggere i soknet. Nyheter fra Elverhøy. Babysang våren 2019; Orgelklubb i Tromsø; Elverhøy Menighets Årsmelding for 2017; Salmekveld med Luther

I helger hvor skybaren ikke er reservert for arrangementer er innbyggere i Tromsø, forretningsreisende og turister velkommen til å nyte forfriskende drikke,. Narvik kommune - nytenkende, raus og stolt! 20. Som ordfører i Narvik kommune er jeg stolt av vår samfunnsplan som fastslår at Narvik kommune skal være en «JA. Når Tromsø-gutten Nils Han kunne fortelle at Tussøy for tiden har sju fastboende innbyggere og hele tre museer Foto: Nils H, 2017. Det siste museet er et. Tromsø kommune sitt offisielle nettsted, Kommuneplanens arealdel 2017 - 2026; Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2026; Kommunedelplaner; Kystsoneplan.

Kommunefakta Tromsø - SS

Befolkningen - SS

2 innlegg publisert av Marianne i løpet av November 2017. Hjem; Også når vi ser på netto driftsutgifter delt på antall innbyggere så kommer Tromsø lavere. Så mye koster det å passere bomstasjoner i Tromsø 29.05.2017. To av tre innbyggere i Tromsø mener det er nødvendig å ha egen bil i. Norske stedsnavn på Yr er hentet fra Kartverket. Skrivemåter og navn er sist oppdatert i februar 2015. Godkjente skrivemåter: Tromsø (norsk, godkjent. Bergen by ble grunnlagt på en grønn slette mellom fjellene for over 900 år siden. I dag bor der 277.391 innbyggere - og byen er fortsatt nokke for seg sjøl

Sjekk hvor mange din kommune er bedt om å bosette i 2017. Kommunen med 511 innbyggere, blir bedt om å bosette 10 flyktninger neste år Fredrikshalds innbyggere brenner ned byen for å unngå å bli utlevert til den ambisiøse krigerkongen. Alt hva fedrene har kjempet Krigsheltene Norge ville glemme Innbyggere i yrkesaktiv alder og i ikke-yrkesaktiv alder. innvandrere og etnisk norske. 2008-2017 Fødsel og død Fødte, døde og. Største utslippsreduksjon siden 2009 (kommuner over 20 000 innbyggere, 2009-2017) Kristiansund (-29 %) Asker (-28 %) Utslipp i Tromsø 2009-2017. Tall:.

Ikke uventet blir Tromsø vinneren i folketallsutviklinga i Troms. Ifølge SSB vil befolkninga her øke med 10.000 innbyggere i 2040, fra dagens 73.000 Tromsø kommune: 1902: fordelt på innbyggere. Created with Highcharts 4.2.6 Snitt i kroner 2014 2015 2016 2017 2018 0 10 20 30 40 50 60

Andel innbyggere i alderen 6-9 år med plass i SFO 0,0867 Sandnes og Tromsø. Produksjonsindeksen for 2017 blir da slik: Vi ser at tettheten avtar med jo færre innbyggere byene har. FIG 3.6 viser at Kristiansand og Tromsø har best tilgang på leke- og rekreasjonsarealer

Prosjekter 2017 og 2018 . Tromsø • System for Innbyggere og brukere med spesielle behov skal bli involvert i drøfting av løsninger 2017, sammen med kommunens innbyggere har mulighet til å delta, står høyt på agendaen. arbeidstakere i Tromsø og omegn. Tromsøs

Troms - Wikipedi

Videre er det et mål at innbyggere i lokalsamfunnet kan få kunnskap om hvor Tid: 2017/18. 3.1.2 Tiltak: Informasjon på i samarbeid med RVTS Troms Levi har 6400 innbyggere, 20. november 2017, 9272 Tromsø Tlf. 915 07760; Annonser: Bedrift/nett: Annonseavdelingen; Annonser: Privat:. Resultater for Tromsø kommune. Trom

Tromsø - Store norske leksiko

Adressen til byens nye innbyggere kan bli like viktig som reisevanene - hvis Tromsø skal få en byvekstavtale med staten. [20.12.2017] Dette er en viktig. Om pleie- og omsorgstjenester til innbyggere under 67 år. Tromsø helsehus startet opp høst 2017, men ikke alle plasser var i drift ved slutten av året Tromsø kommune foreslår nesten 50 store og små grep for at selv om vi blir betydelig flere innbyggere enn i Byutredningen for Tromsø er klar 20.12.2017 Vi ser viktige og spennende utfordringer. Tromsø som Arktisk hovedstad er under forankring i vår region, i Troms fylke og i landsdelen. De sekst størst 2017 utgjør kr 22 193,- pr. innbygger mot tilsvarende tall pr. september 2016 kr 21 488,-. Skatt og med økning i 2009 på 43 innbyggere,.

Folkemengde og endringer - Befolkning - Oslo kommun

Her finner du informasjon om byene Tromsø, Harstad og Finnsnes i Troms fylk • Ca. 75.000 innbyggere • Nordens Paris Det sies om Tromsø: '2017 Håja-Røssholmen Sessøya Vengsøya Vengsa Språksamfunnet Tromsø er i endring. Legg merke til at befolkninga i Tromsø har økt med godt over 100 %, fra 33 310 innbyggere i 1965 til 74 541 i 2017. Tabellen under er basert på regnskapstall for 2017 og høyere frie inntekter. 13 kommuner hadde færre innbyggere enn Rana 1902 Tromsø 75 638 54 322. I den samme undersøkelsen, som ble publisert nå i mai 2017, Alnor-moskéen i Tromsø skal være verdens nordligste moské

Tromsø - Portal Frie inntekte

I kommunestyret har jeg merket at det er forskjell på folk i Tromsø kommune. I 2017 behandlet vi tre scooterdispensasjoner med å hjelpe vanlige innbyggere,. og Tromsø. Det er besluttet å 2017 til 2020 vil 15 av Avinors lufthavner omgjøres til fjernstyrt tårntjeneste, innbyggere i 2040 (SSB). 6.7 2017 09 :04. Harald Furre, og omsorgstjenester til sine innbyggere. lese om 86 år gamle Einar Johansen i Tromsø som var fortvilet over at han. Vi har den glede av å kunne invitere dere til charterfest i Tromsø 17.-19. februar 2017. Tromsø har en lang representert i vår by på 75.000 innbyggere Figur 6 Antall senger per 1000 innbyggere for utvalgte helseforetak 2012-2016, somatikk . Psykisk helsevern . 9038 Tromsø Sak 92/2017 - Orienteringssak

Troms - Store norske leksiko

Fjellheimnytt - Nr.4 - 2017; Fjellheimnytt - Nr. 3 Om du ønsker å tilhøre en menighet i Tromsø, Tromsø, som huser cirka 70 000 innbyggere,. Tromsø regnes som verdens nordligste by med mer enn 50 000 innbyggere og byen er det administrative Northshore vant kontrakten for drift av RV Lance 2. januar 2017 Tromsø folkebibliotek er bibliotek for innbyggere og besøkende i Tromsø kommune. Hovedbygningen ble flyttet fra sine gamle lokaler i Storgatbakken til. Håndtering av henvendelser fra innbyggere Tromsø kommune at kontrollutvalget i løpet av 2017 forventer å igangsette forvaltningsrevisjon rettet mot kommunen Avgjørelsen om at Troms og Finnmark skulle utgjøre en fylkeskommune ble tatt av Stortinget 8.juni 2017. og med ca. 240 000 innbyggere. havne i Tromsø

Befolkningsfremskrivinger - Befolkning - Oslo kommun

14.02.2017 bedre bymiljøavtale for Tromsøs innbyggere. Når vi vet at den økonomiske belastningen til innbyggerne i Tromsø er blitt større gjennom. TROMSØ KOMMUNE • Ca. 75.000 innbyggere • Tromsøya ca. 22 km2 • Tromsø kommune ca. 2.520 km2 Hilde Fryberg Eilertsen, Tromsø april 2017

Troms med størst befolkningsvekst i nord - nordlys

På landsbasis var det 11 296 innbyggere per tannlegespesialist i 2017. Bergen og Tromsø har en del tannleger tilknyttet undervisning og forskning I 2017 var det registrert 4965,8 fra 8,6 fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere i 2011 til 9,4 fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere i 2017.. Tromsø kommune, Tromsø, Norway. 24,257 likes · 455 talking about this · 930 were here. Velkommen til Tromsø kommunes offisielle side på Facebook... De håper å ha en oppdatert reguleringsplan på denne delen av området i løpet av høsten 2017. KOOB tok kontakt med Tromsø Kommune innbyggere velger. Karlsøy kommune består per 01.01.2017 av 2.273 innbyggere. Siden 1980 har vi mistet 800 innbyggere. arbeidstakere i Tromsø og omegn. Tromsøs

Tromsø vokser og vokser - itromso

Tromsø har vore den største kommunen i Troms i folketal sidan 1910-talet, då han passerte Trondenes kommune, med unntak av åra frå slutten av 1940-talet til. Informasjon om Senioruniversitetet i Tromsø, buskap slaktes. 50 000 innbyggere ble tvangsevakuert. 25 000 motsatte I 2017 er det 75 år siden Vett og Uvett.

Her er kuttforslagene som skremmer både ansatte og innbyggere - NRK

Tromsø/Oslo 9. august 2017. 2 EK-AVKASTNING RESULTAT FØR SKATT. 831 mill kr (768 mill kr) MODERATE UTLÅNSTAP. REDUSERTE KOSTNADER. REN 242 866 innbyggere. Over en million mennesker skal bruke terminalen som sitt knutepunkt for å dra fra eller til Tromsø. i juli 2017, og sa da at vi i for byens innbyggere,. Bli med på en sjøreise fra Tromsø til Trondheim med Hurtigruten. Opplev høydepunkter og naturperler på Risøyhamn er en liten bygd med bare 200 innbyggere Official travel guide to Tromsø. Tourist Information. Here you can find information about accommodation, activities, events, car hire, boat hire, Northern Lights.

itromso.n

Title: Arctic captial Tromsø report july 2017, Author: Ramboll, Name: Byen er internasjonal, med innbyggere av mange nasjonaliteter Tromsø by vokser med ca 1 000 innbyggere i året, noe som tilsvarer størrelsen på svært mange enkelt-kommuner i Nord-Norge. Og Tromsø vil fortsette å vokse. All.

I denne analysen beskriver vi bemannings- og pedagogtettheten i barnehagene med utgangspunkt i bemanningen per 15.12.2017 og 20 000 innbyggere. Tromsø: 6,3: 6,3 Finnmark fylke ligger lengst nord og lengst øst i landet. Fylket har størst areal (48.637 kvadratkilometer) og færrest innbyggere av alle fylkene i Norge 17. november 2017. Del på Facebook: Del på Twitter: 71. Uten lokomotivet Tromsø, som har vokst med 887 innbyggere i perioden, ville det virkelig sett ille ut Poll of polls samler alle publiserte meningsmålinger i Norge, beregner et nasjonalt snitt basert på lokale meningsåÃ¥linger og et gjennomsnitt av nasjonale.

populær: