Home

Oep einnsyn

eInnsyn - offentlig elektronisk postjournal - regjeringen

 1. eInnsyn er den nye felles innsynsløsningen for staten og kommunene, og erstatter Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP)
 2. Føremålet med eInnsyn er å gjere offentlege brev og dokument lettare tilgjengeleg for innbyggarane og å effektivisere forvaltningas gjennomføring av.
 3. eInnsyn er en felles publiseringstjeneste for statlige virksomheter og Oslo kommune. Virksomhetene bruker tjenesten til å publisere postjournalene sine på Internett.
 4. Kokebok for eInnsyn er ei praktisk retta rettleiar for verksemdsleiarar og prosjektleiarar som skal implementere eInnsyn i verksemda
 5. eInnsyn. I eInnsyn kan du søke opp fulltekstdokumenter og be om innsyn i offentlige dokumenter som ikke er publisert. Når du ber om innsyn i et dokument som ikke er.
 6. istrerte OEP. OEP ble erstattet av eInnsyn i februar 2018.

eInnsyn Dif

eInnsyn Samarbeidsportale

 1. istrasjons- og.
 2. eInnsyn/ny OEP -ny løysing 11.2018 som gir meir openheit og fjernar tidstjuvar (Kva er nye OEP og kva er samanhengen med eArkiv?) Gunnar Urtegaar
 3. Den raskeste veien til innsyn i offentlige dokumente
 4. Kjære Mattilsynet. Søker innsyn i: - 2017/47470-002 I, datert 31.07.2017 - Oversendelse av informasjon vedr ny versjon av OEP/einnsyn. Dokumentet hører til saksnr.
 5. Arkivverkets offentlige journal er digitalt tilgjengelig via Direktoratet for forvaltning og IKTs tjeneste - eInnsyn
 6. Mattilsynets offentlige journal er tilgjengelig via www.einnsyn.no. eInnsyn er en felles publiseringstjeneste som statlige virksomheter bruker til å publisere egne.
 7. Han trakk linjene tilbake til offentlighetsloven fra 1970 og fram til lanseringen av dagens elektroniske tjeneste eInnsyn, som erstatter OEP

eInnsyn - Fornebu 5. april Om arbeidet med ny OEP/eInnsyn Status om utviklingsarbeidet Arbeidsform og dialog Om faglege og strategisk val Om samarbeid med andr I eInnsyn kan du søke etter dokumenter som er mottatt, sendt eller opprettet av Statens vegvesen, se dokumentdetaljer og bestille innsyn i våre postjournaler levert. 1. januar 2018 blir oep.no erstattet av eInnsyn.no, som er en felles innsynsløsning for hele det offentlige Norge Midlertidig løsning for eInnsyn. 5. februar ble Offentlig elektronisk postjournal (OEP) erstattet med eInnsyn. SI skal tilby eInnsyn på www.einnsyn.no,.

OEP, der mer enn 120 o entlige etaters postjournal er samlet, er et glimrende redskap for innsyn, med god s˝kbarhet p a tvers av etater. Norges viktigste. Statens nettjeneste oep.no (offentlig elektronisk postjournal) fra 2010, som er moden for utskifting, mer effektiv løsning døpt eInnsyn,. OEP er et viktig verktøy for pressen, og presseorganisasjonene har et godt og konstruktivt samarbeid med DIfi om videreutvikling av denne gjennom prosjekt EInnsyn

eInnsyn er en ny digital løsning for publisering av postjournaler. eInnsyn erstatter OEP (Offentlig elektronisk postjournal) Når en sluttbruker bestiller et innsynskrav vil Difi sin einnsyn-klient generere en bestilling og sende denne Laster opp oep fil til filområde arkivar og. Hva er eInnsyn? •Ny innsynsløsning for hele det offentlige Norge •Erstatter Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP) og Søk i Politiske Saker (SIPS eInnsyn - Offentlig elektronisk postjournal. eInnsyn er en ny felles innsynsløsning for staten og kommunene, og den erstatter Offentlig Elektronisk. Når en sluttbruker bestiller et innsynskrav så vil Difi sin einnsyn-klient generere en bestilling og sende denne Laster opp oep fil til filområde arkivar og.

Kokebok for eInnsyn Dif

Til eInnsyn her. Offentlig elektronisk postjournal er regjeringens innsynstjeneste i offentlige dokumenter. Her kan du søke i postlistene fra departement, fylkesmenn. See more of Journalistikk - NLA Mediehøgskolen Gimlekollen on Facebook. Log In. Forgot account Status OEP 2017 7,5 24 millioner dokument mill. søk årlig 300 000 • Difi sak 2018/283: eInnsyn -generelle henvendelser. Merverdi for innbyggerne og medi Videre er det fastsett at personnavn ikke skal kunne søkes fram i OEP/eInnsyn når oppføringen er eldre enn ett år. For statistikk- og analyseformål A+ A a For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Her kan du søke i brev og dokumenter fra vår postjournal. eInnsyn vil erstatte dagens Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP) som publiseringstjeneste fra februar 2018 c) sjølvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller indirekte har ein eigardel som gir meir enn halvparten av røystene i. Havforskningsinstituttet publiserer offentlig journal i eInnsyn. Her kan du bestille innsyn i dokumentene du ønsker å se, og din henvendelse blir sendt direkte til. Fra offentleg elektronisk postjournal (OEP) til e-Innsyn «Norge vil innføre det som blir verdens mest gjennomsiktige system for borgere og journaliste

eInnsyn, en ny løsning for OEP, skal etter planen tas i bruk i januar 2018. eInnsyn vil innebære forenklinger og forbedringer for alle involverte parter Mål for eInnsyn Staten -ny versjon av OEP • Automatisert overføring av data • Kvalitetskontroll og kvalitetsheving av data • Bedre og mer effektiv eInnsyn er en felles publiseringstjeneste for norske statlige virksomheter og Oslo kommune. eInnsyn inneholder en søkbar oversikt over inn- og utgående post og. eInnsyn (DPE) Arkivar henter trigger eksport av oep saker; Laster opp oep fil til filområde arkivar og eInnsynsklient har tilgang til

Verdens mest transparente system for innsyn i forvaltningen av stat og kommune. Det er ambisjonene for eInnsyn - som erstatter Offentlig elektronisk postjournal Er den lett søkbar? Hvordan vil den framstå på OEP/eInnsyn? Journalposttittel OK, men kunne også inneholdt dispensasjon fra losplikt. S Per 19. februar var det kun 3 av 121 innholdsleverandører som publiserte dokumenter (nedlastbare filer) via eInnsyn.no. Det fremgår av et brev Direktoratet for.

Post til og fra kommunen. I samband med omlegging av sak-/arkiv systemet, vil det i ein periode vere to alternative for lesing av dokument på postlista

eInnsyn Norge.n

 1. Nå er det et etablerte et samarbeid mellom Oslo kommune og DiFi der man sammen bygger videre på eInnsyn/OEP, utviklet av DiFi og Acando
 2. Arkivverket mener det er nødvendig å gjennomføre en evaluering av Noark-standarden for å bestemme videre utvikling av standarden. Det jobbes nå med å avgjøre.
 3. Viktige mål for eInnsyn Fokus på sikkerheit i alle ledd OEP) •Pilotering av innhøsting av data Fase 3 -> sommer 17 Pilotering av nye funksjoner
 4. eInnsyn er den nye felles innsynsløsningen for staten og kommunene, og erstatter Offentlig Elektronisk Postjournal OEP (Offentlig elektroniske postjournal).
 5. Fra og med mandag 6. november publiserer Bydel Stovner postjournal i eInnsyn. Det betyr at dagens løsning med Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP)..
 6. Vi publiserer journalopplysninger på eInnsyn, regjeringens innsynstjeneste i offentlige dokumenter. Her kan du søke på og bestille innsyn i dokumenter
 7. Background: KMD is preparing a new publication of the OEP solution. EInnsyn allows for full-text documents to be published directly,.

(OEP) -eInnsyn (Ved årsskiftet 2017/2018 vil den nye løsningen bli satt i produksjon) • Svar ut/inn •Digital postkasse til innbyggere (Krav til elektronis Hold inn Ctrl-tasten eller cmd-tasten på Mac. Trykk samtidig på + for å forstørre eller - for å forminske eInnsyn is a public project that will replace today's OEP. The government agencies that deliver public records to OEP must be integrated with eInnsyn Ny løsning for Offentlig elektronisk postjournal (OEP) - eInnsyn. Ved årsskiftet 2017/2018 vil den nye løsningen bli satt i produksjon. (OEP) og Søk i.

Offentlig elektronisk postjournal - Wikipedi

Om et halvår byttes OEP ut, det skaper bekymringe

 1. Presse Pressekontaktar, postjournal og pressebilete. Få nyhende sendt til deg med e-post
 2. eInnsyn er den nye felles innsynsløsningen for staten og kommunene, og erstatter Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP). Til toppen Om skatteetaten. Kontakt.
 3. - Kunnskap om felles løsninger fra Difi: OEP/eInnsyn, Elektronisk meldingsutvekling/integrasjonspunktet, SDP. - Gode analytiske evner,.
 4. Når, hvordan og hvem besluttet at tidligere god funksjonalitet for i OEP ikke skulle videreføres i eInnsyn

Postjournal - eInnsyn

 1. 11:00 - 11:45 Einnsyn Fra offentlig elektronisk postjournal (OEP) til einnsyn (elektronisk innsyn i fulltekst) - nå også for kommune-Norge Dif
 2. Frå og med måndag er offentleg journal for Fylkesmannen i Sogn og Fjordane tilgjengeleg på eInnsyn. eInnsyn erstattar Offentleg Elektronisk Postjournal (OEP.
 3. Electronic Public Records (OEP) Background: KMD is preparing a new publication of EInnsyn allows for full-text documents to be published directly,.
 4. einnsyn.hinas.no Learn about working at Helseforetakenes Innkjøpsservice AS HINAS Join LinkedIn today for free See who you know at Helseforetakenes Innkjøpsservice.
 5. 5. februar blir OEP (Offentlig Elektronisk Postjournal) erstattet av eInnsyn. Den nye postjournalen har andre løsninger og flere søkemuligheter enn dagens
 6. Vi viser til dialog vedkommande deltaking i testpulje 1 for utrulling av eInnsyn, planlagt i mars Overgang frå OEP til eInns yn medfører endringar i måten.

Dokumentasjon Samarbeidsportale

einnsyn.ostfoldfk.no Østfold fylkeskommune har ansvar for videregående opplæring samferdsel regional planlegging klima- og miljø næringsutvikling kultur. ID-porten er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester på internett. ID-porten gir tilgang til over 1000 tjenester fra offentlige virksomheter Men før de legger dokumenter i Offentlig elektronisk postjournal (OEP), har offentlige virksomheter anledning til å unnta dokumentene fra offentlighet Møte i formannskapet 29. mai 2019. Formannskapet holder møte onsdag 29. mai fra kl. 17.00 i møterom Sentrum, Feyers gate 7. Larvik KommuneTV sender direkte oep.difi.no Difi utvikler offentlig sektor og jobber med digitalisering anskaffelser ledelse og organisering ID-porten digital postkasse universell utforming klart språ

En fleksibel arkivkjerne som reduserer behovet for å tilpasse fagsystemene og oppfyller kravene til forsvarlig NOARK 5 arkivering . Arkivering i henhold til NOARK 5. Journalane blir gjort tilgjengelege i ein felles portal kalla eInnsyn. Dette er ei samordna teneste for offentlege postjournalar, (OEP) når innførselen. ferie hybler kristiansand eInnsyn er en ny digital løsning for publisering av postjournalar. eInnsyn erstatter dagens OEP (offentleg elektronisk postjournal), og ble. Alle innsynskrav fra eInnsyn registreres og kvitteres ut i eget skjema. Skjemaet blir journalført ved årets slutt. 6. For virksomheter Melde avvik

Offentlig journal - eInnsyn - Nko

Journalene gjøres tilgjengelig på en felles portal som kalles eInnsyn. Videre er det fastsatt at personnavn ikke skal kunne søkes fram i OEP når innførselen. eInnsyn ( Difi og Oslo Kommune ) jf. nylig erfaringer med «misbruk» av dagens oep.no og begrensningene dette har gitt for pressen og andre. Stor nytteverdi NVE har vært pilot i Difi sitt prosjekt eInnsyn. eInnsyn erstattet dagens OEP (Offentlig elektronisk postjournal) fra 5. februar 2018

121 statlige virksomheter og Oslo kommune er på plass: OEP er historie

Se https://einnsyn.no/ for Domstoladministrasjonens offentlige journal. Del siden; Skriv ut; Finn din domstol. Søk på postnummer eller kommune Reportasje fra Leikanger om oep.no og einnsynn.no (03.04.17) Jeg besøkte Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i Leikanger,. Komite for Oppvekst og kulturs behandling i møte den 07.06.2017: Votering Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Komiteens innstillin 1. januar 2018 erstattes Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP) av eInnsyn: En ny innsynsløsning som skal dekke hele det offentlige Norge. Journalist Fredri

3 og 4 - Innsyn i databasane OEP og EPJ - regjeringen

søkesider for barn Her kan du søke i brev og dokumenter fra vår postjournal. megan work designs eInnsyn vil erstatte dagens Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP. ILS° ansvarsrett 3 DIP[ , TOPATE-, ØP E CCRALITET arealplan? Ja X Nei myndighet? Ja Nei ledd 5156). gjenboere? Ja Nei kommunen matrikkelen. gjelde

Side 3 gjør det mulig for innbyggere å signere dokumenter fra det offentlige digitalt. Tjenesten bidrar til en brukervennlig, sikker, praktisk og effektiv. meieribestyrer sverre johannesson tjessem Denne personvernerklæringa beskriv korleis Forskingsrådet samlar inn og bruker personopplysningar i verksemda si

populær: