Home

Likekjønnet ekteskap

Likekjønnet ekteskap - Wikipedi

Etter 20 års diskusjon og strid, så har kirkens øverste organ i dag sagt ja til at homofile kan gifte seg i kirka e. Hver av brudefolkene skal erklære skriftlig på ære og samvittighet om han eller hun har inngått ekteskap eller registrert partnerskap tidligere, eller om han. Jeg er personlig kristen og er imot at likekjønnet vielse skal tillates i kirken. Men jeg mener vi som kristne er altfor dårlige til å forklare hvorfor utenkelig å kalle likekjønnet samliv for ekteskap. I de fleste land som har innført en likekjønnet ekteskapslov,.

Likekjønnet ekteskap i Norge - Wikipedi

Nasjonalforsamlingen i Australia åpner for likekjønnet ekteskap, i tråd med resultatet fra en folkeavstemning i november Øyvind Gaarder Andersen 1 Likekjønnet ekteskap, bibelsyn og bibelfortolkning. Pinsebevegelsen fremhever i sitt trosgrunnlag at «Bibelen er øverste autoritet i tro. Likekjønnet ekteskap er en moderne mulighet i vårt samfunn. Det er imidlertid kanskje ikke det hvis vi overholder eksemplene som historien har gitt oss Likekjønnet ekteskap er i dag opplest og vedtatt som det eneste mulige standpunkt. Det presenteres som et ubetinget gode og et ugjendrivelig faktum. Men så enkelt. Hva likekjønnet ekteskaps-jus innebærer for kristne foreldre Av Natasha Crain Oversatt herfra. For dem som vil like å vite hva jeg tenker om like-kjønnet.

ekteskap - Store norske leksikon - snl

Les mer: Demonstrasjon i Paris mot homo-ekteskap Norge tidlig ute. Likekjønnet ekteskap har vært tillatt i Norge siden 1. januar 2009. Under tittelen. Si ;D-innlegg: Å si at likekjønnet ekteskap er i strid med bibelen, er bare en unnskyldning for at du er homofob

Kylie Minogue og Joshua Sasse står opp for likekjønnet ekteskap i Australia Oversettelse for 'likekjønnet ekteskap' i den norsk-engelske ordboken og mange andre engelske oversettelser - helt gratis

Veien til ekteskapet - steg for steg - Skatteetate

  1. En homofil parlamentariker i Australia fridde til sin partner da nasjonalforsamlingen åpnet behandlingen av et lovforslag om likekjønnet ekteskap. Og han.
  2. Norsk lov sier: «Et ekteskap som er inngått i utlandet, anerkjennes her i riket dersom ekteskapet er gyldig inngått i vigselslandet. En regulert.
  3. Jeg er også opptatt av at muligheten til likekjønnet vigsel styrker ekteskapet. Et ekteskap i seg selv skaper ikke et godt samliv,.
  4. Kjønn, seksualitet og likekjønnet ekteskap er blitt tabu for mange kristne, mener Øivind Benestad. Nå starter han undervisningsnettsted for menigheter og.

Hvor kan ekteskap inngås. En borgerlig vigsel utføres som regel av en kommunal vigsler. I tillegg er det mulig å inngå ekteskapet borgerlig ved enkelte norske. I Fædrelandsvennen 29.04.2016 stilte Asle Ingebretsen og jeg en del spørsmål til biskop Stein Reinertsen etter hans omdiskuterte valg og standpunkt under årets. Homofile har samme rett som heterofile til å inngå ekteskap i Norge, etter ekteskapsloven som trådte i kraft 1. januar 2009

Espen Ottosen er informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband og nå har han skrevet bok hvor han har samlet sju historier fra homofile om å leve med homofile. Forrige uke skrev Taiwan historie, da de som første asiatiske land til å legalisere likekjønnede ekteskap. Fredag ble de første parene gift Nå er jeg ikke enig i at likekjønnet ekteskap er et ikketema. Heldigvis er det allerede mulig for homofile å vies andre steder enn i kirken Av Olav Hermod Kydland. Vi vil i denne kommentaren ta for oss Den norske kirkes (Dnk) biskopers forhold til likekjønnet ekteskap. Torsdag den17.10.2013 la. Begge syn på likekjønnet ekteskap kan derfor gis rom og komme til uttrykk i kirkens liturgiske ordninger, undervisning og forkynnelse. 3

Homofile og lesbiske kan gifte seg i kirken fra 1

  1. Religioner.no er et virtuelt møtested for religionsinteresserte. Her finner du også informasjon om de ulike religionene. Ved å registrere deg og få deg din egen.
  2. Den norske kirke innførte i 2017 et ritual for likekjønnet ekteskap. I andre trossamfunn er det delte meninger,.
  3. Jeg leste noe veldig fint i homoavisen Blikk og homonettstedet Gaysir.no i kveld, hentet fra kronikken; «Et spørsmål om anstendighet», skrevet av Håkon Haugli.
  4. Bispemøtets flertall uttalte: Det finnes ingen læremessige hindre for full kirkelig aksept av homofilt samliv. Men konklusjonen sa noe helt annet
  5. - Etter at Svenska kyrkan innførte likekjønnet ekteskap, anerkjenner ikke lenger Den russisk-ortodokse kirke dåp utført i Svenska kyrkan
  6. Denne debatten handler egentlig ikke bare om såkalt likekjønnet ekteskap, men om BIbelens autoritet

Likekjønna ekteskap i Noreg er tillate sidan 1. januar 2009. Med tittelen Vert felt ekteskapslov fremja Jens Stoltenbergs andre regjering ei rekkje endringar i. Kjønn, seksualitet og likekjønnet ekteskap er blitt tabu for mange kristne, mener Øivind Benestad som starter undervisningsnettsted for menigheter og.

Eigersund-menighetene i Den Norske Kirke Hjem. Forside; Hovedside. Kontakt oss; Kirkekontor, ansatte; Bli kjent med ansatt ekteskap, Ekteskap og skilsmisser, vigslar, giftarmål, vigselstypar (for eksempel borgarleg, statskyrkjeleg, i utlandet), ekteskapslengd, separasjonar,.

Hvorfor ikke likekjønnet ekteskap? - Ytring - NRK

Likekjønnet ekteskap er gyldig i noen stater i Mexico. Sivilregisterkontoret har informasjon om hvilke stater som tillater likekjønnet ekteskap Jarle Skullerud.(Foto Ryan Rodrick Beiler, LVF) Veiledning til eldsterådene om tema likekjønnet ekteskap. Frikirkens tilsynsmenn sendte i februar en veiledning til. Ekteskap er en sosial institusjon som befester og regulerer samlivet mellom personer. Ekteskapet kan være en religiøs og rituell forening eller en juridisk kontrakt. Guvernør Pat Quinn i Illinois undertegnet den nye ekteskapsloven for tre dager siden. Staten er dermed den 16. stat i USA som har godkjent gay marriage. Likekjønnet ekteskap. Kim Friele (til venstre) er forfatter og aktivist for homofiles rettigheter. Wenche Lowzow var stortingsrepresentant i perioden 1977-1985

likekjønnet ekteskap oversettelse i ordboken norsk bokmål - spansk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk Soknerådsleder i Spjelkavik om likekjønnet ekteskap: - Om jeg var prest, så vet jeg ikke om jeg hadde hatt mage til å gjennomføre en slik vigse

Kirkemøtet sier ja til likekjønnet ekteskap - NRK Trøndelag - Lokale

KIRKELIV: Karmøy-prost Helge S. Gaard tror ikke dette nødvendigvis vil by på utfordringer. - Det trenger ikke bli en utfordring. Det er slik med alle vielser at. Likekjønnet ekteskap, humanisme i skolen og RLE innføres. Humanistisk konfirmasjon blir vanlig. I 2004 passerte antallet borgerlige konfirmanter for f

Gjennom vedtaket i Kirkemøtet har jeg forpliktet meg til å gi rom i kirken for begge syn på ekteskapet. Det er en forpliktelse som jeg kommer til. Sosialistisk Ungdom ønsker at ekteskap skal være en mulighet for alle par som ønsker det. Derfor har vi støttet opp under kampen mot likekjønnet ekteskap,. 5 2014, ble det etablert en ny organisasjon som hadde som formål å arbeide for at kirkens politikk når det gjaldt likekjønnet ekteskap ble endret Nordmenn er vesentlig mer skeptiske til selvbestemt abort og likekjønnet ekteskap enn innbyggere i andre land nordvest i Europa

Lov om ekteskap [ekteskapsloven] - Lovdat

Kirkemøtet vedtok tidligere i år at det skal være lov å ha ulike syn på saken om likekjønnet ekteskap Dagens høyesterettsdom gir likekjønnede par i hele USA muligheten til å inngå ekteskap. En stor seier for LHBT-bevegelsen og menneskerettighetsaktivister. Av. Hva sier Bibelen om ekteskap? Ekteskap er et varig og forpliktende partnerskap mellom en mann og en kvinne. Det står i Bibelen, Matteus 19,5-6. Derfor skal mannen.

Ny vigselsliturgi vedtatt - Den norske kirke - Startside kirken

Spørsmål: Hva sier Bibelen om ekteskap? Svar: Opprettelsen av ekteskap er registrert i 1. Mosebok 2:23-24: Mannen sa: 'Dette er nå benet av mine ben og kjøttet. Barn og deres rettigheter bør være sentrum av debatten om likekjønnet ekteskap. Denne replikken er et svar til Sturla Stålsetts «Kortslutning om homoekteskap.

- Det er utrolig spennende. Jeg håper legaliseringen går fort slik at dette endelig kan bli en realitet Leserbrev som tar for seg de positive sidene ved legalisering av homofilt ekteskap i USA. Skrevet i forbindelse med presidentvalget 6. november 2012 Forbønnsliturgi for likekjønnet ekteskap? I oktober 2013 erklærte flertallet i Bispemøtet at to menn eller to kvinner bør kunne inngå ekteskap i kirke Følgende kandidater går inn for en liturgi for likekjønnet ekteskap: Nord- Hålogaland. Prest: - Ann Christin Elvemo. Lek-kirkelig tilsatt: - Kathrine Jahr

Kirkemøtet vedtok 30. januar 2017 ny liturgi for inngåelse av ekteskap, en liturgi som er lagt til rette for å brukes både for heterofile par og likekjønnede par Argumenter for homofilt ekteskap. I denne omgang vil jeg av den grunn konsentrere meg om seks irriterende populære argumenter i favør likekjønnet ekteskap med. Innlegg om Likekjønnet ekteskap skrevet av NTB og Nina Karin Monse

Betegnelsen likekjønnet ekteskap hører ikke hjemme i høyesteretts uttalelse, ettersom loven skulle gjøre ekteskap og partnerskap like Spørsmålet om liturgi for inngåelse av likekjønnet ekteskap er et sentralt tema for kirkevalget i 2015

Derfor er jeg imot kirkelig vielse av homofile - Aftenposte

30. okt 2013 Midt i det løfterike at 8 av 12 biskoper støtter likekjønnede ekteskap, er det smertelig at hensynet til samhold og enighet på bispenivå og i de. Applauderer likekjønnet ekteskap Glade for ny lære: Både prost Gunnar Ellingsen og kirkeverge Svenn Jørgen Sørensen er glade for Kirkemøtets vedtak om å. Kirken kan ikke diskutere likekjønnet ekteskap uten å ta barneperspektivet på dypeste alvor. Dette var mine hovedanliggender i en. En hel haug med kjendiser har gått ut og vist sin støtte til den amerikanske høyesteretten, som nylig gjorde det lovbefestet at det nå er lovlig for homofile å. Likekjønnet ekteskap er ikke tillatt i noe religiøst samfunn i Libanon. Bigami kan inngås i tråd med muslimsk tradisjon. I det følgende gis en beskrivelse av.

Chiles president har signert en lov for formelt likekjønnet partnerskap. -- Et stolt øyeblikk, sier LHBT-aktivist. Av Joakim Møllersen På mandag signerte Chiles. EU-borgere som lever i likekjønnet ekteskap har rett til å bo i alle EU-land uavhengig av landets syn på ekteskap blant homofile, fastslår EU-domstolen Likekjønnet ekteskap er ikke en av de selvinnlysende rettighetene. Faktisk kalte Jefferson og andre politisk ukorrekte grunnleggere av forfatningen homoseksuelle. Den cubanske nasjonalforsamlingen har åpnet for at homofile kan gifte seg. Et nytt grunnlovsforslag har flere endringer Vestlandets største regionavis med alltid oppdaterte nyheter innenfor innenriks, utenriks, sport og kultur

aug Likekjønnet ekteskap - hvorfor ikke? vil jeg for eksempel aldri kunne definere planlagt farsløshet og morsløshet som etisk høyverdig og i pakt Rødt = Likekjønnet ekteskap er grunnlovsfestet ulovlig 1 Kan omfatte nylige lovendringer eller rettskjennelser som anerkjenner likekjønnede forhold,. Rådets behandling av energiforslag og ACER Begrepet «ektefelle» i prinsipiell sak om likekjønnet ekteskap Cybersikkerhet på agendaen Åpning av det nasjonale.

Full jubel for homo- ekteskap i Australia - dagbladet

- Jeg har brukt 20 år av min tid på å arbeide med temaet, og jeg er nå åpen for at homofile og lesbiske skal få gifte seg i kirken. Jeg ser mennesker med. Styret i bedehuset mener kirken driver med vranglære når de aksepterer likekjønnet ekteskap. Stavanger Aftenblad. Meninger; Sport; Kultur; TIPS 05150.

Likekjønnet ekteskap, bibelsyn og bibelfortolknin

Les hele Ekteskapsloven her Ekteskap er en juridisk bindende avtale med - regler for hvem som kan gifte seg og hvordan man blir skilt - regler om det økonomiske. Gard Sandaker-Nielsen og Kristin Gunleiksrud Raaum fra Åpen folkekirke foregir i Dagen å begrunne et ja til likekjønnet vigsel ut fra Bibelen La meg ikke til sanne tankers ekteskap slippe hindringer til. Kjærlighet er ikke kjærlighet som forandres når forandringer kommer, eller som bøyer seg unna motgang TV 2 er Norges beste nettsted for nyheter, sport, underholdning, vær, tv-guide og video Likekjønnet ekteskap ble først innført i Nederland i 2001, og har senere blitt vedtatt i Belgia, Spania, Canada, Sør-Afrika, Norge, Sverige, Brasil, Portugal.

populær: