Home

Eu traktaten norsk

Traktaten om endring av Traktaten om den europeiske union og Traktaten om Det europeiske fellesskap, undertegnet i Lisboa den 13. desember 2007 (uoffisiell norsk. Utenriksdepartementet, i samarbeid med andre berørte departementer, har analysert forslaget til ny EU-traktat. Et viktig punkt er at konsolideringen av EUs traktater. For EU-traktaten underskrevet i Roma i 2004, se Traktaten om en forfatning for Europa. Artikkelserien om Den europeiske union s institusjoner og forfatning. EUs Lisboa-traktat i norsk oversettelse. For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å. Den europeiske union, EU, er en regional samarbeidsorganisasjon i Europa bestående av 28 medlemsland, med hovedsete i Brussel. Roma-traktaten fra 1957,.

EU-traktat oversettelse i ordboken norsk bokmål - engelsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk På visse områder krever imidlertid EU-traktaten at lovgivningen skjer i Norge er forpliktet til å gjennomføre i norsk rett forordninger som innlemmes i.

Lisboatraktaten - Store norske leksiko

Traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) utgjør sammen med traktaten om Den europeiske union (EU-traktaten) «Lisboa-traktaten i norsk oversettelse. Etter 18 timer ved forhandlingsbordet ble EU-landene enige om en ny traktat klokka 04.30 i natt. Traktaten åpner for opptil 15 nye medlemsland fra år 2003 Maastricht-traktaten eller Traktat om Den europeiske unionen vart underskriven i byen Maastricht i Nederland Som fylgje av denne traktaten fekk EU mellom anna ein.

EU og Lisboa-traktaten: Virkninger for Norge - regjeringen

Traktat (av lat. tractare; forhandle) er en folkerettslig bindende avtale mellom to eller flere stater. Andre navn for en traktat er konvensjon, overenskomst. EU-traktaten setter i tillegg strenge politiske føringer for hva parlamentet kan gjøre. Vi hadde ikke vært mye fornøyd med det i et norsk valg EØF ble opprettet i Roma-traktaten og ønsket Storbritannia velkommen i 1973 sammen med Danmark og Irland. Hvem er president i EU-kommisjonen? Jean-Claude Juncke Traktaten om Den europeiske union kriterier for medlemskap og utmelding av EU. «Ny utgave av EU/EØS-håndboken». Regjeringen.no (norsk)

Den la grunnen for gjennomføring av det indre marked som var vedtatt allerede i Roma-traktaten. Både tilhengere og motstandere av norsk EU-medlemskap peker på. Dette ble tydeliggjort i Lisboa-traktaten fra 2009, der EU for første gang fikk en egen må norsk rett bringes i samsvar med EU-regelverket og EØS.

Roma-traktaten - Wikipedi

Ettersom deres mål var en mye tettere norsk EU-tilknytning (et ønske som samsvarte med jesuitt-Delors egne motiver. som medlem av EU: Traktaten:. Det at EP får større myndighet innebærer at arbeidet overfor EP må vies enda større oppmerksomhet fra norsk , Irland, Lisboa-traktaten, Norge og EU.

Forfatningsdomstolen i Tsjekkia slår fast at EU-traktaten ikke er i strid med landets grunnlov Traktaten om Den Europæiske Union (TEU) ofte kaldet Maastricht-traktaten var en traktat, Folketingets EU-Oplysning: Traktaten om Den Europæiske Union. Kampen om norsk EU-medlemskap tok for alvor til høsten 1994. Her kunne man komme til den ytterste avkrok og høre folk sitere fra Maastricht-traktaten,.

EU-ledernes beslutning i de sene nattetimene På toppmøtet i går slo EU-lederne på nytt fast at den juridiske traktaten ikke Norsk modell kan. Norge er derfor forpliktet til å implementere FSD i norsk rett. 1.3.2 EØS-avtalen artikkel 123 og EU-traktaten artikkel 34 Også EU tolker traktaten til å gjelde i fiskevernsonen og på kontinentalsokkelen, Med tanke på at norsk tolkning av Svalbard-traktaten er omstridt,.

Det tyskfranske kravet om endringer i Lisboa-traktaten truer muligheten for enighet om en 60 prosent av norske velgere sier nei til norsk EU. Lisboa-traktaten står sentralt i EU-samarbeidet. Derfor er jeg glad for at allmennheten nå får direkte tilgang til traktaten i norsk oversettelse,. Da skal du ta turen til Irland om dagen. Fredag er det folkeavstemning om den såkalte Lisboa-traktaten — en slags EU-grunnlov som vil fjerne de enkelte landenes.

EU er i seg selv en av verdens Norsk kultur og Catherine Ashton var den første som hadde denne stillingen som ble opprettet med Lisboa-traktaten av. Traktaten tek sikte på å trygge utviklinga på Svalbard og ei fredelege utnytting av naturressursane der. Norsk suverenitet, USA og EU har interesser

Argumenter for- imot EU Norsk - Din stemme teller - SOS Litteraturliste. Forord . Dette heftet laget jeg i en prosjektuke på skolen. Traktaten trådde i kraft 1 Avtale mellom Norge og Den europeiske union EU om gjensidig adgang til fiske i Skagerrak for fartøyer som fører dansk, norsk eller svensk flag

EU-traktaten og artikkel 50. vil Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) lagre dine persondata. Dette inkluderer ditt navn, epostadresse, institusjon,. Til tross for dette blir Norge sterkt påvirket av hva som skjer i EU, og de avtaler vi har inngått virker i høy grad inn på norsk til traktaten sier at. Stortinget vedtar en lov som ved henvisning til traktaten sier at denne bestemmelsen skal gjelde som norsk lov. Ved Norsk EU- og EØS-litteratu Bestemmelsene i hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde skal gjelde som norsk annen side Traktaten om og EU 11 apr 2014). Del.

Her kan Lisboa-traktaten nevnes som eksempel. Derfor er FrP imot norsk medlemskap i EU. EØS-avtalen sikrer norsk adgang til EUs indre marked,. Norsk svar til ESA om fritt sykehusvalg - EP bør kunne nominere Nobel-kandidater EU slår ned på gjenkjøpsavtaler Opplysningsdirektivet: EØS-relevans, nordisk. Nasjonalt selvstyre var et av de tyngste argumentene mot norsk medlemskap i Den europeiske unionen (EU). 9 Lisboa-traktaten og demokratiet komme en norsk oversettelse av traktaten. 6 øverste rettsinstans, blir til EU-domstolen. Traktaten gir domstolen kompetanse på nye områder, ikke bar

Direktiv i EU er en lov (rettsakt) som fastsetter et mål som landene skal oppnå. Direktiver gjelder i utgangspunktet ikke direkte i medlemslandene, men krever. Nå hevder faktisk professoren at garantiene er juridisk bindende: While protocols and decisions are all legally binding docume.. Sputnik: Mr Kujat, tror du at INF-traktaten kan bli reddet på noen måte? Harald Kujat: den kan bi reddet, men til å begynne med er det nødvendig å bli enig om. Den politiske helsetilstanden til traktaten etter møta med folket er slik at traktaten per se nok har avgrensa er det relevant for debatten om norsk EU-medlemsskap EU/EØS-informasjon. Kimen til norsk Stortingsarkivet innledet samarbeid med det danske riksarkivet om å få laget en kopi av den viktige traktaten høsten.

Lisboa-traktaten i norsk oversettelse - regjeringen

Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget EU-regelverket påvirker norsk arbeidsliv på mange ulike måter. I forbindelse med Maastricht-traktaten (1993) ble det vedtatt en sosial protokoll

EU - Den europeiske union - Store norske leksiko

Det er i denne situasjon at en bok som gjennomgår Lisboa-traktaten på norsk, er meget nyttig. for å prøve norsk lov mot EU-retten Endringer EØS-avtalen ikke fanger opp Endringer på traktatnivå i EU Fra EØS-vedtak til norsk vedtak Hvilket handlingsrom (EU-traktaten avd VI). EØS: Bare.

EU-traktat - oversettelse - Norsk bokmål-Engelsk Ordbo

 1. Vi diskuterer ikke EU-medlemskap selv om Lisboa-traktaten kan tre i kraft Men EU -spørsmålet er som utgis av Norsk Utenrikspolitisk Institutt kan.
 2. EU har styrket norsk ved benyttelse av miljøgarantien i Traktaten. Eksempler fra Danmark viser at EU-land har reell mulighet til.
 3. Irene sa ja, men et tsjekkisk-britisk samarbeid kan stoppe Lisboa-traktaten. Traktaten er gjør EU enda mer uspiselig for Norge, mener norsk nei-side

Om EU-rettsaktene europalo

Traktaten styrker demokratiet i EU og gjør unionen bedre i stand til å møte fremtidens utfordringer på viktige områder som økonomi, energi/klima,. Vil den sosiale pilaren få betydning for norsk I tillegg krever de at den sosiale pilaren blir forankret i en sosial protokoll som en del av EU-traktaten

Gjennomføring av konkurransereglene i EU-traktaten europalo

 1. Hun eller han representerer parlamentet innad i EU og dessuten i forholdet til andre land og organisasjoner. slik den fremgår av EU-traktaten artikkel 13
 2. Tirsdag ga han EU beskjed: - Dette dreier seg om norsk men noen mener at suvereniteten må håndheves i henhold til Svalbard-traktaten
 3. Men dette kan få konsekvenser som undergraver norsk landbruk, hvis EU ikke snur, kan Kommisjonen ifølge EU-traktaten bringe saken inn for avgjørelse i en.
 4. En av Norges tidligere tidligere toppoffiserer, Robert Mood, sier Norge ikke lenger oppfyller NATO-traktaten. Aldrimer.no har den siste tiden skrevet om hvordan.
 5. Ved anvendelsen av konkurranseloven må man derfor ta hensyn til rettsutviklingen både i norsk rett og innenfor EØS- og EU i EØS-avtalen og EF-traktaten

EU-traktat - oversettelse - Norsk bokmål-Tysk Ordbok - Glosb

avskaffet med Lisboa-traktaten • Forordninger skal «som sådan» gjøres til en del av norsk rett Hvordan EU-regler tas inn i norsk rett Morgenmøte 14. Siden Storbritannias brexit og valget av Donald Trump i USA har EU vist økt interesse for å samarbeide innfor I EU-traktaten, vil Norsk Utenrikspolitisk. (Omdirigert fra Europa-parlamentet) Les på et annet språk Overvåk denne siden Redige

Hvordan blir EU-regelverkene til norsk lov? - pwc

 1. Han har skrevet brev til Utenriksdepartementet for å få tak i selve EU traktaten som Gro så presses direktiver fra EU inn i norsk lov gjennom vedtak i.
 2. EU slutter med det roterende Med Lisboa-traktaten (nesten) i boks, kan EU igjen begynne å tenke Fortsatt leter man etter årsaken til norsk kvinnefotballs.
 3. Boken inneholder oppdaterte EU- og EØS-rettslige tekster. Utenriksdepartementet utarbeidet høsten 2011 en norsk oversettelse av Lisboa-traktaten. I denne utgaven av.
 4. - Lisboa-traktaten gir nei-siden i Norge flere og sterkere argumenter mot norsk EU-medlemskap. Et enda mer overnasjonalt, stormaktsstyrt og markedstro EU.
 5. Europalov er et norsk nettsted som følger beslutningsprosessen fra EU til Norge for rettsakter som antas å være relevante for Det (Schengen-traktaten)..
 6. Sist nedfelt i Lisboa-traktaten, Den nåværende regjeringen er flink til å føre EU-politikk. Det er bare å se til norsk jernbanedrift
 7. EU (Europeiske Lisbo traktaten. så mye demokrati der eller hva? Hva var det Irland? Du stemte nei? Ah, demokrati. Det er altfor få aksenter i norsk språk,.

Samfunnsfag - Hva er EØS-avtalen? - NDL

NATO-traktaten gir ingen garantier landområdene er regnet som norsk Anette Sällström Aserbajdsjan Bergen Bulgaria Danmark Estland EU Europa Finland. Den såkalte nye metoden er en nyskapende måte å foreta teknisk harmonisering på ved å dele opp ansvaret mellom EU som 114 i traktaten om Norsk. Roma-traktaten er senere tiltrådt av alle land som har sluttet seg til Det europeiske fellesskap (EF) og Den europeiske union (EU) EU/EØS-kilder Vår 2015 Kursholdere: Rebecca Bergstrøm, [Lisboa-traktaten i norsk oversettelse] under andre relaterte dokumenter i høyre kolonn

EØF ble opprettet i Roma-traktaten og ønsket Storbritannia velkommen i 1973 sammen med Danmark og Irland. Seks land var med på grunnleggelsen: Belgia. I to folkeavstemninger har flertallet sagt nei til deltakelse i EU. er foreløpig på plass i norsk lovverk. Når Lisboa-traktaten trådde i kraft fra 1. I hvor stor grad foregår utforming av norsk utdanningspolitikk i realiteten på internasjonale arenaer? Hvordan kan man vite om EU påvirker norsk utdanningspolitikk EU satte norske Arena til å - Selv om Lisboa-traktaten er en i fire uker 16:50 Nye avsløringer om kapteinen på norsk dødsulykke-skip 16:49 Solfylt.

populær: