Home

Diktat 7 trinn

Under Diktater finner du J-lyden, Kj-lyden, Sj-lyden, O-lyden, Æ-lyden, Å-lyden, Dobbel konsonant, Sammensatte ord, Vanskelige ord .. 7. trinn: 1. - 4. trinn: 5. - 6. trinn: 1. - 4. trinn: 3. diktat Test deg selv 7 - grammatikk Test deg selv 8 - rettskriving Test deg selv 9 - diktat Diktat trinn 6-10 + Voksne (bokmål) Øvingsoppgaver A. Hun fikk et sjokk. 7. Han ville gjerne komme. Skriv gjerne. 8. Historien virket ikke sann

Diktater / Norsk / Salaby Intro - Gyldendal Gyldenda

  1. 7. Zeppelin 3. 8. Enkel- eller dobbelkonsonant. 9. Lær om penger. Drevet av Moava | Lenker for lærere | Lenker for elever | Lenker for foreldre |.
  2. Test deg selv 1 - grammatikk : Test deg selv 10 - grammatikk: Test deg selv 2 - rettskriving : Test deg selv 11 - rettskriving: Test deg selv 3 -diktat
  3. Diktat trinn 3-5 (bokmål) Øvingsoppgaver A. Bilen har fire hjul. Skriv hjul. B. Han bodde langt borte. 7. Du må ikke gjemme deg. Skriv gjemme. 8
  4. 5. trinn Velg kapittel 1 1 Sjanger 2 2 Dagbok 3 3 Dikt 4 4 Brev og e-post 5 5 Fortelling 6 6 Saktekst 7 7 Intervju 8 8 Tegneserie. Øv p.
  5. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm 3 Kapittel 7. Diktat. Hør først på teksten én gang. Deretter skriver du. Carlos tar på seg fine klær og.

Norsk - dalabrekka.gs.mr.n

Kapittel 7 Diktat. Kapittel 8 Diktat. Kapittel 9 Diktat. Kapittel 10 Diktat. Kapittel 11 Diktat. Kapittel 12 Diktat. Kapittel 13 Diktat. Kapittel 14 Diktat. Kapittel. Lærerveiledning 7.trinn (Heftet) av forfatter Carl Thomas Carlsten. Norsk. Pris kr 86

79-ordsdiktat - Norskoppgaver - Google Site

Diktat 2.klasse - Dalabrekka skole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . Title: 1 Author: Dalabrekka skole Created Date: 2/4/2009 4:42:31 PM. I etterkant av foredraget møtes alle foreldre/foresatte på 5.trinn i 5C sitt klasserom for et trinnforeldremøte. Jenter i 7., 6. og 5. vant det meste...

4. trinn; 11 Mot; Diktat ; Treff ord med sj-lyd. Marker ord med sj-lyd. Diktat. Lag ord. Forrige Diktat Neste Personvern. Kontakt oss. Her er Diktat: høyfrekvente ord. Salaby; Bestilling; Lærersider; Bestill her Logg inn. Kanal S 5-7. Bokmål; Nynorsk; Velg støttespråk; Ingen; Russisk. Der har hun i mange år undervist på ungdomstrinnet. I Ordriket har hun derfor fått et spesielt ansvar for 7. trinn og overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Eksempeloppgaver_nasjonal prøve i lesing for 8.trinn . IKKE PÅLOGGET Prøven kunne ikke startes opp (JAVASCRIPT). - 7. trinn. Klar ferdig norsk! Nettressurs med lytte-, lese- og uttaletrening. Tekst og oppgaver til mange dagligdagse emner. Norsk start. Ordban

Gruble.net - Diktat med dobbel konsonant; norsknettskole.no - Lytt og skriv ordet; gyldendal.no (Salto2) - 3 oppgaver; ordforalt5-7.cappelendamm.no - Dobbel. Dersom tiltak blir satt i verk på 5.trinn eller senere, 7. klasse (6. klasse da rettet og med resultatoversikt + kopi av en diktat og friskrivingstekst. Diktat: Laminer et ark med en oversikt over ord med sk, sj og skj. En elev leser opp ord som de andre elevene skriver på minitavlene sine Innlegg om diktat skrevet av introip2. NORSK FOR FREMMEDSPRÅKLIGE IP2. Meny. Gå til innhold. beskjeder; (7) vikingtida (2) yrker (7) Reklamer. Blogg på.

Diktat • Bokanmeldelse på IL •Avslutning for 7.trinn ULIKE ROLLER • Opptre i ulike språkroller gjennom skuespill og drama, opplesing, intervju o Dette skoleåret, 2017/2018, er det tredje gang jeg er kontaktlærer på første trinn. Elevene får diktat hver fredag med ord fra leseleksearket,. Diktat er ei øving som går ut på å skriva ned ein tekst ut frå noko som blir sagt av ein annan. Diktatar kan omfatta lister av ord, enkeltsetningar eller lengre. Erlend Steine Kontaktlærer 3.-4. trinn, timelærer 5.-7. trinn (vikariat for Hege Teigen). Epost arb.: Epost priv.: Tlf. arb.: 37281712 Mobil: 4155938 Litt av hvert - 7; Litt av hvert - 8; Litt av hvert - 9; Litt av hvert - 10; Litt av hvert - 11; Litt av hvert - 12; Litt av hvert - 13; Litt av hvert.

Undervisningsopplegg, tips og oppgaver i norsk 3.klass 4. trinn; 5. trinn; 6. trinn; 7. trinn; Trinn Fann du det du leita etter? Ja Nei Kommentar:. Lesing - 5. trinn . Dine valg. Eksempeloppgaver og tidligere nasjonale prøver 5. trinn Lesing.

Trinn 1-kurset (NFUT0112) Kortkursene består av 30 undervisningstimer og gir 7,5 studiepoeng. På de fleste kursene brukes NoW- Norwegian on the Web 7. trinn Regnskogfondet - tv-aksjonen, Enkle tekstar, mange bilde, filmar, tekstar, oppgåver m.m. 8.- 10. trinn Ordlister Digital ordbok frå nynorsk til fleire. Målgruppe: 2. - 7. trinn . Oppgaven: Elevene skal gjenkjenne rytmemønstre som blir sagt eller spilt av lærer og velge ut riktig. rytmekort ut i fra det de hører

FAGPLAN ENGELSK FORDYPNING 8-10 trinn 8.trinn MÅNED UK E TEMA 7 History talks On the Move 1 Gloseprøve/diktat Framføring Feb 5-7 Chapter 22 Elevene skal ha en funksjonell sammenhengende skrift før 4.trinn og man kan begynne før. Selv om dette ikke er påkrevet. date 15. september 2017

Moava.org : Nivå

Trinn; 1. trinn; 2. trinn; 3. trinn; 4. trinn; 5. trinn; 6. trinn; 7. trinn; Elevrådet; Nyttige nettsider; Barneombudet; Foresatte . Praktisk informasjon; FAU. Lokale mål for 7.trinn •arbeide med øveord og diktat •gjennomgang av løkkeskrift •arbeide med å skrive enkelte høyfrekvente ord rikti 7. trinn. Skole-hjem samarbeid. Skolestartere. Skolemelding- instruksfilmer. Skolemelding. Kommunikasjonslinjen. Brev til hjemmet. Foreldremøter vår 2019. Orddiktat for 1-6 klasse - blokk. Prøver for vurdering av rettskrivningsvansker av Kåre Johnsen - Se omtaler, sitater og. mest populær. 1. Øv på uttale. 2. Engelsk grammatikkquizze

Norsk fagressurser - webfronter

TRINN UKE 1 - 4 Ormestad skole Navn: Arbeidsbok A s.21, oppg.7 og 8 DIKTAT Matte: Multi oppg.bok s.67 Uke 4 Diktatord hele uka: TID, VI, MÅ, MELLOM, TI Ukeplan for 7.trinn og 7.81, s. 104 i Multi. Norsk Prøve i sterke Verb: Diktat: Title: FROLAND SKOLE Author: Skutlaberg, Torunn Mari

TRINN UKE 1 - 4 Ormestad skole Navn: Arbeidsbok A s.21, oppg.7 og 8 DIKTAT Matte: Multi oppg.bok s.59 Uke 4 Diktatord hele uka: TID, VI, MÅ, MELLOM, TI ÅRSPLAN I NORSK FOR 6. TRINN (leseboka s. 7-29) verb (språkboka s. 30-41) • Diktat • Lesebestilling basert p

• 13. juni - forestilling av og med 7. trinn. Diktat Leselekse: Les s.241 og 242 (del 1) i Salto elevbok. UKE 22 Gym: gruppe 1 Uteskole: gruppe Lærerveiledning 7. trinn Carl Thomas Carlsten 82,- heftet. Leseprøve Carl Thomas Carlsten 58,- Overvåk Til.

5. trinn - Ordrike

Ord for alt 3-4 er Cappelens norskverk for 3. og 4. trinn. På dette nettstedet finner du: oppgaver til hvert kapittel i bøkene; oppgaver til gule sider. Om Ord for alt 5-7. Om forfatterne. Nødvendig programvare. Kontakt oss. Rettigheter. Sist oppdatert: 02.07.2014 © Cappelen Damm AS. Kompetansemålene etter 4. trinn står også på planen for 3. trinn. Elevene på 3. og 4. trinn - alternativ til diktat: liten gjenfortelling elle Vi har diktat hver torsdag. Lærerne på 2. trinn. Diktat Stavskrift s. 74 UKE 7 TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDA

Leseprøvene for 3.-7. trinn inneholder leseprøve med innskutte parenteser og bokstavdiktat (3.trinn), alfabetprøve (4.trinn) og setningsdiktat (4.-10. trinn) Uke 7 - 8 Gjennom-gående Diktat Diverse øvings-oppgaver. Underveis-vurdering Evaluering av tema/ emne Tekst- kunnskap: Teikne-serie

Kompetansemål etter 7.trinn Måloppnåelse hos eleven etter 7.trinn Hva gjør vi for å nå målene . Drøfte og vurdere skjønnlitterære tekste Eikeli skole i Bærum er en 1-7 skole med 585 Du kan også sette inn egen tekst (diktat, gloser, fagtekst fra nettet) og mest for 3.-7.trinn. Kan godt. 1A: Bergljot Gausland Aunet bgau@skule.ha.no 1B: Gjertrud Lervik gler@skule.ha.no 1C: Marianne Brunes Erga merg@skule.ha.no 1D: Inghild. 7.trinn • Arbeide med øveord-diktat • Parlesing, korlesing, stillelesing • Elevane les høgt for kvarandre • Lese nivåbøker Leseforståin

Til læreren - Norsk på 12

til og med 7.trinn. Ukeprøver med diktat. Se Jappas plan for kartleggingsprøver. Utviklingssamtaler Uketest. Plan for leseopplæring Side 1 Ukeplan 7. trinn uke 21 20.05-24.05 Tema Norsk Argumenterende tekster blir diktat denne uka. Engelsk: Øv på bøying av de fem sterke verbene i preteritu Leseprøve 6. klasse - norsk rettskrivings- og leseprøve for grunnskolen av Carl Thomas Carlsten - Se omtaler, sitater og. 5-7. trinn. Elevene løser oppgaver innenfor matematikk, engelsk og naturfag. Tilpasset opplæring. Elevene spiller i sitt eget tempo. Enki ivaretar tilpasset opplæring

Jeg kan skrive ord med sj-lyd. Jeg kan skrive nøkkelord, og ut fra de skrive et sammendrag Undervisningsopplegg i norsk - 5. trinn Tid: 45 minutter Utstyr: Bærbare datamaskiner + øretelefoner til hver ele

Trinn 6; Trinn 7; Velkommen 7. klasse; Bibliotek; SFO; Sosiallærer . Fra Mette og Terje; Hjem-Skole . Diktat uke 12; Forsiden. Diktat uke 12. 3/21/2018. Drevet. Diktat. Norsk Å skrive fortelling Kulturkveld Samfunnsfag: Norge Mat - ut Samfunnsfag Norge 12.20 - 12.55: Fysisk aktivitet 5.-7. trinn

Diktater - Norsk på 12

Fint å se hva pengene vi samler inn går til. Deretter hadde vi SiS-kafé der 3., 5. og 7.trinn solgte mat, frukt og kaker. De fleste har på seg noe gult,. 4. trinn; 5. trinn; 6. trinn; 7. trinn; Kunst og håndverk; Mat og helse; Musikk; Administrasjonen; Ansatte; Elevråd; Kontakt oss; Pedagogisk Psykologisk Tjeneste. Eikeli skole i Bærum er en 1-7 skole med 585 elever mest for 3.-7.trinn. Du kan også sette inn egen tekst (diktat, gloser, fagtekst fra nettet) og øve på.

TRINN Muntlig s. 6-7 35 • Finne svar på spørsmål i Kunne skrive etter diktat: ord med ng Lure ord: ord med ng, s. 59 49 Kunne bruke B Velkommen til Cappelens ABC på nett! Cappelens ABC er Cappelens norskverk for 1.-2. trinn. Her finner du oppgaver i tre vanskelighetsgrader: grøn Leseprøve 8. klasse bokmål (Heftet) av forfatter Carl Thomas Carlsten. Pris kr 39. Se flere bøker fra Carl Thomas Carlsten

Lærerveiledning 7.trinn av Carl Thomas Carlsten (Heftet) - Norsk ..

Mnd Uke Norsk for 2. trinn 2014-2015 Skriftforming - border og blyantgrep. 35 Leseboka s. 7-16. Arbeidsbok s. 5-15: Alfabetet. 36 Ukas ord og diktat Oppgaver for å trene sj-lyden. Netteleven.no hjelper deg til å finne oppgaver på nettet til å øve på sj-lyden

Formålet med oppgavene er å ta kunnskapsgrunnlaget fra økt 3 i bruk gjennom diktat og observasjon av høytlesing, 7. trinn: «Ordrekke 3»: ski, bord, gi. Format: MPEG Audio; Lydformat: MPEG-1 Audio layer 3; Diktat b- og p-ord_paere.mp3. Elle melle - Bokmål. 1. trinn. Bokstavoppslag. I; S; L; O; Ukeplan for 6. trinn Uke: 7 Mandag 15.02 til fredag 19.02 Tid: MANDAG TIRSDAG Diktat på fredag! å herske mellomøret skjegget kornsorte - Lekseprøver (diktat/ordklasser o.l.) Tverrfagleg prosjektarbeid 5.-7.trinn Finskrift/små plakatar til klasserommet med plan for våren, rettskrivingsreglar o 7 • Kropp • Diktat I kartleggingen av en elev som skal over fra mottaksundervisning til undervisning på trinn, ka

Carlstenprøvene Cappelen Damm Undervisnin

Nyheter Trinn 7; Bilder 7; Planer 7; Fag 7; Kalender 7; 7. Gjenfortell teksten Ha diktat med noen av ordene man jobbet med i Orddeling Hilsen Bjørg, Kristine og alle på 5. trinn. Diktat kommer på ukesluttprøven på fredag. • Les i biblioteksboken din i minimum 10 minutter hver dag

1.-4. trinn - gyldendal.n

Nå er det to år siden min yngste gikk i 4. trinn, Søsteren hennes går på 7. trinn og med oppgaveark, dette siste er 2-ukers-lekse. 10 ord til diktat. Vi tar bibliotek mandag for hele 3. trinn! -Det blir foreldremøte tirsdag 5.mars kl.18.00-20.00. Skriv under diktat i skriveboka. (Diktat 7/2) se på hva de

Diktat, trinn 1 (2010) - University of Oslo - uio

trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn Førlesing (overskrift og bilder) X X X X X X X Tankekart (friformkart; bilder, nøkkelord, begg 3. trinn; 4 Vêr og klima; Diktat; Sorter ord med enkel og dobbel konsonant. Skyt ned ord med dobbel konsonant. Marker ord med dobbel konsonant. Set strek mellom ord.

diktat) Arbeid med ord Ordkjede Carlsten(bare diktat) Arbeid med ord Ordkjede kontaktl/spespe 7.trinn Leseovervåking - lesegledeuke nov, grip bok Årstrinn: 7. årstrinn Lærer: Måns Bodemar Akersveien 4, 0177 OSLO diktat, *uttrykke seg for å få hjelp til å å forstå og bli forstått i ulik som retter seg mot elever på 1.-7. trinn i. på side 14 i Zeppelin 2A. grunnskolen. Jeg kan • skrive disse ordene etter diktat: jeg, deg, meg

populær: