Home

Lysets hastighet fysikk

Mange morsomme forsøk hvor elevene kan erfare at gjenstander blir bøyd i en væske. Dette skjer pga lysets hastighet blir endret i væsken Løsningsforslag Fysikk 2, Høst 2017 f) C Bevaring av bevegelsesmengde, ladning og lepton-/baryontall gir at eneste mulige alternativ er at minst to fotoner dannes i. lyshastighet er i kategorien Kvantefysikk. kvantefysikk Brødsmulesti Store norske leksikon Realfag Fysikk Innen fysikken benyttes relativitetsteorien for å beskrive hvordan naturen oppfører seg ved ekstreme hastigheter eller gravitasjonsfelt. Man skiller gjerne mellom.

spireserien Fysikk-kjem

  1. dre de påvirket av en ytre netto.
  2. Ph-verdien er et uttrykk for surhetsgrad. pH måles i en skala fra 1 til 14, hvor 1 er surest og 14 mest basisk og nøytralt. Vi måler pH ved hjelp av instrumenter.
  3. A Adams, John Couch 1819-1892 Engelsk astronom og matematiker som i en alder av 24 år var den første til å forutsi at det måtte finnes en planet bak Uranus

Spireserien Fysikk-kjem

Ordliste - Astronomi

populær: