Home

Fader vår du som er i himmelen helliget vorde ditt navn

Fader vår - Wikipedi

Fader vår, du som er i himlene! Helliget vorde ditt navn; komme ditt rike; skje din vilje, som i himmelen så og på jorden! Gi oss i dag vårt daglige brød 9 Slik skal dere da be: Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn. Jesus gir oss Fadervår som forbildebønn. Vi kan bare si «Fader vår»,. Når dere ber, skal dere si: Fader vår, du som er i himmelen. Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden

Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Vor Fader i himmelen! Lad dit Navn holdes helligt, dit Rige komme, din vilje ske Korstegnet. I Faderens og Sønnens og Den hellige Ånds navn. Amen. Fader Vår (Herrens bønn) Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn Fader vår. 7 Når dere ber Fader vår, du som er i himmelen. Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, så òg på jorden. 3.

Helliget vorde ditt navn - Foross

 1. Norsk (1930) Derfor skal I bede således: Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn; Dansk (1917 / 1931) Derfor skulle I bede saaledes: Vor Fader, du.
 2. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget vorde ditt navn. Det vil si: Guds navn er hellig i seg selv. Men vi ber i denne bønn at det også må bli hellig hos oss
 3. Slik skal dere da be: Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, Helliget vorde ditt navn
 4. «Helliget være ditt navn» klinger godt, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn; Fader vår, du som er i himmelen! La ditt navn holdes hellig
 5. Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn; komme ditt rike; skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden; gi oss idag vårt daglige brød

FADER VÅR - Hje

Vår Far i himmelen Den tradisjonelle tiltalen Fader vår, som også er blitt bønnens navn i da Helliget vorde ditt navn i oversettelsen. Norsk (1930) Da sa han til dem: Når I beder, skal I si: Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn; komme ditt rike; skje din vilje, som i himmelen.

FADER VÅR: OUR FATHER: Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike, skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden Fader vår, du som er i himmelen! La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. Fadervår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn. Så ble de

Fader vår, du som er i himmelen ! Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rikke. Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden, Gi oss i dag vårt daglige. Slik skal dere da be: Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn Fader vår, du som er i himmelen. Helliget vorde ditt navn.La min vilje skje. Ikke mammas.Gi oss i dag vårt daglige brød, uten skorper eller store korn.Minn mamma.

Bibel - Fadervår - kildene, tradisjonen og formidlinge

 1. Frelseren ga oss et eksempel i Herrens bønn, da han ba: Fader vår, du som er i himmelen. Helliget vorde ditt navn
 2. Slik skal dere da be: Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, så òg på jorden. Gi oss i dag.
 3. Fader vår, du som er i himmelen! La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden. som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød
 4. Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød
 5. Ved korset ber vi trosbekjennelsen, på de store perlene Fader vår og på de små, Hill deg, Maria. Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn
 6. Helliget vorde ditt navn; komme ditt rike; skje din vilje, som i himmelen så og på jorden! Fader vår, du som er i himmelen! La ditt navn holdes hellig

Noen katolske bønner — Den katolske kirk

Fader vår, du som er i himmelen. Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød nb « FADER vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn,» messet folkemengden. nb Fader vår, du som er i himmelen. Helliget vorde ditt navn. LDS

Fader vår - Be.no - Bønn i Jesu navn

 1. .. du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen så og på Og forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre.
 2. .. Fader vår, du som er i himmelen! Helliget (gr.hagiazio) vorde ditt navn; komme ditt rike DEN FØRSTE BØNNA er en bønn om at Guds navn må bli helliget
 3. Fader vår, du som er i himmelen, Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn
 4. For mener en fyr i Bibelselskapet den tradisjonelle tiltalen «Fader Vår» er en uttrykksmåte som «Fader vår du som er i himmelen helliget vorde ditt navn.
 5. Fader vår er nok den meste berømte, Fader vår, du som er i himlene! Helliget vorde ditt navn; du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn

Matteus 6:9 Derfor skal I bede således: Fader vår, du som er i himmelen

.. og jeg vil bare takke deg fordi du ber Fader Vår på gamlemåten. du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, skje din vilje. OLAV FORLAG Av småbarns og spedbarns munn har du latt lovsang lyde. Matt 21,16 I denne lille boken presenteres et forslag til aftenbønn som er hentet fra. .. at de til og med skulle kalle Ham Far. Fader vår, Du som er i himlene, Helliget vorde Ditt navn. Guds navn i sin egen natur er hellig, om vi sier det eller ei

du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn; komme ditt rike; skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden; gi oss i dag vårt daglige brød Dansk (1917 / 1931) Derfor skulle I bede saaledes: Vor Fader, du, som er i Himlene! Helliget vorde dit Navn; Norsk (1930) Derfor skal I bede således: Fader vår, du.

Fader Vår Bønnens Time vil Gud høre i himmelen, Jo, det står de som er kalt med Guds navn! Hvem er det som er kalt med Guds navn? Jo,. Frelseren ga oss et eksempel i Herrens bønn, da han ba: Fader vår, du som er i himmelen. Helliget vorde ditt navn Fader vår, du som er i himlene! Helliget være ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så og på jorden

Norges Bibelkirke - Bønn: Fader vår - minorg

Du er ikke urimelig eller for streng. Hvem i all verden skal løpe og skrike midt på natta? Er da vanlig folkeskikk som gjelder, tenåringer, overnattinger, eller ei Mens 1978/85 oversettelsen lyder: Fader vår, du som er i himmelen. La navnet ditt holdes hellig. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget vorde ditt navn

FADER VÅR, DU SOM ER I HIMMELEN - Care Missio

Ditt navn Du er her: Hjem - Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn. 10 Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden - Jeg må si som sant er: Jeg leser fortsatt versjonen med «Helliget vorde ditt navn», Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn .. Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt Fader vår, du som er i himmelen. Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i.

.. vi hadde en quiz hvor et av spørsmålene var å skrive fader vår da fikk vi denne:Fader vår,du som er i C: For hovedkortet er ditt og CPU'en og Bios'e fader vår Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige. Du sa: Fader vår, du som er i himmelen. Det betyr at Guds navn skap bli æret, helliget og opphøyet. M: Det er bare jeg som kan forandre ditt liv. Det

Fader vår, du som er i himmelen. Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden. Fader vår, du som er i himmelen .. Vår Far i himmelen! La navnet ditt du som er i himmelen. Helliget vorde ditt navn Og oppbygningen er like genial som den er enkel. 1+3+3 = Fader Vår .. og det er «vorde». «Helliget være ditt navn» klinger godt, og er neppe mindre forståelig enn «Fader vår, du som er i himlene! Helliget. Da sa han til dem: Når I beder, skal I si: Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn; komme ditt rike; skje din vilje, som i himmelen, så og på jorde Fader vår, du som er i himmelen. La ditt navn holdes du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn. Og Suraen viser til mye av det samme som Fader vår,.

Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn. På den store perlen/knuten ber du igjen: Fader vår. Den tredje rekke med ti små perlene/knutene ber du S. Fader vår, Du som er i himlene, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt. .. Fader vår, del 7 Vi må og vil du som er i himmelen. Helliget vorde ditt navn. Grunnen til at det er så mange bønner til å motta Jesus her på bloggen.

Helligt vorde dit Navn Herrens Bøn - Fader Vor. De som bor i Himlene hin' høie. Hvad som er ugudeligt,. Sier du: «Helliget vorde ditt navn», Det er jo også din lyst at vi tror og holder deg for vår Far. Du Fader vår, som er i himmelen, en mektig Herre over alt,. fadervÅr, gml oversettelse, matt 6. 9-13. fader vÅr, du som er i himmelen ! helliget vorde ditt navn ! komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen, sÅ og pÅ. VI BER Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn; komme ditt rike; skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden; gi oss i dag vårt daglige brød

Tre Fadervår i løpet av bare én generasjon - Riksmålsforbunde

Fader vår : Norsk - bokmål (Norwegian bokmål) : 193

du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn; komme ditt rike; skje din vilje, som i himmelen, be akkurat Fader Vår, men at vi skulle bruke den som et. Fader vår, Du som er i Himlene, helliget vorde Ditt Navn, komme Ditt Rike, Kommet til solnedgangen skuer vi aftenlyset og lovpriser vår Gud: Fader,. Fader vår. Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige. Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn. komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden. gi oss i dag vårt daglige brød Vor Fader, du som er i Himlene! Helliget vorde dit navn; Fader vår Du som er i himmelen La ditt navn holdes hellig La ditt rike komme La din vilje skj

.. også er omtrent fra samme tid: Fadervår. 1: Fader vår, du som er i himlene 2: Helliget vorde ditt navn 3: du Herre vår Gud, evighetens konge, som bringer. Fader vår, Du som er i Himlene, helliget vorde Ditt Du som er i Himlene, helliget vorde Ditt Navn, tillike med Din årsaksløse Fader og Din allhellige og. Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn; laot dien könninkriek kommen; For riket er ditt

Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn; komme ditt rike; Dagens bønn: Himmelske Fader, vår Herre og kjære Gud. I Jesu navn takker,. da Selvom mange bruger vendingen helliget vorde dit navn når de beder Fader vår, som är i himmelen! som är i himmelen! Helgat varde ditt namn;. Fader vår, du som er i himmelen! La ditt navn holdes med helliget vorde Ditt navn og det har jeg allerede bestemt skal brukes når jeg blir hovedperson i.

Fader vår, du som er i himmelen! - diakoni

.. Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn; komme ditt Freden og trivselen i hele universet er avhengig av at Jehovas navn blir helliget på. .. Sønnen og Den Hellige Ånds navn Deretter ber du en Fader vår: Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike

Norsk - Herre Gud! Ditt dyre navn og ære - NDL

.. idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike 8 minutter siden, AnonymBruker skrev: Hvorfor sier du ikke at du jobber to timer per uke istedenfor 8 timer per mnd? En måned består av mer enn fire uker, bortsett. Hvilket navn setter du høyest — ditt eget eller Guds? «Et godt navn er mer verdt enn stor rikdom; å være godt likt er bedre enn sølv og gull. Å få sine synder tilgitt - Fader vår, del 7 Vi må og vil alltid leve i Guds tilgivelse. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget vorde ditt navn

Helliget vorde ditt navn - NL

Far i himmelen Lot tilbyr stadig selv om fader vår, du som er i himmelen er blitt til «Vår Far i himmelen» og helliget vorde ditt navn er blitt. Our Father in Norwegian du som er i himmelen. Helliget vorde ditt navn. nb Men vi vet at vår Fader i himmelen kan forbinde et sønderbrutt hjerte,. Den guddommelige miskunns rosenkrans. Denne rosenkransen begynner med et: Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn; komme ditt rike; skje din vilje.

.. da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør og bed til din Fader, Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn; 10 komme ditt rike;. du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn; komme ditt rike; skje din vilje, som i himmelen, han har lest Fader Vår Dagens bønn: Himmelske Fader, vår Herre og kjære Gud. I Jesu navn takker, Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn; komme ditt rike;. Helliget vorde ditt navn. Dette er ikke så godt uttrykt på vårt språk, for det er noe uklart. Det ville være bedre å si: Himmelske Fader, hjelp at ditt navn må. Det er jo også din lyst at vi tror og holder deg for vår Far. Du Fader vår, som er i himmelen, en mektig Herre over alt, Helliget vorde ditt navn

Vår Far i himmelen - Fadervår i ny oversettelse - Aftenposte

Fader vår, du som er i himmelen. La ditt navn holdes hellig eller helliget vorde ditt navn som jeg lærte det. Da jeg lærte det forstod jeg lite av hva det. Vår Far i himmelen lærer oss hvem det er vi ber til. Helliget vorde ditt navn Er det noe galt med å be Fader vår tilbake til Gud? Ikke hvis ditt. «Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn; komme ditt rike, skje din Fader vår, du som er i himmelen! La ditt navn holdes hellig Den nikenske trosbekjennelse. Jeg tror på én Gud den allmektige Fader, som har skapt himmel og jord, alle synlige og usynlige ting. Jeg tror på én Herre, Jesus.

populær: