Home

Hushållens konsumtion statistik

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och å

Växthusgasutsläpp från svensk konsumtion per person 2008-2016, ton koldioxidekvivalenter per invånare. Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp är omkring 10 ton. Hushållens utsläpp står för två tredjedelar av de totala konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen. Resterande tredjedel kommer från offentlig konsumtion och. Konsumtion i världen. Vilka länder i världen konsumerar mest? Vilka konsekvenser kan konsumtion få för länder, miljö och arbetare Nedan kan du välja en av Sveriges 290 kommuner. Du får då se en lista över olika nyckeltal samt placering jämfört med andra kommuner för respektive nyckeltal

Under 2000-talets första decennium tenderade skattetrycket i Sverige att sjunka. Därefter planade det ut för att sedan åter öka något under senare år. Idag. Fyra gånger per år publicerar HUI en mer djuplodande konjunkturbedömning med prognoser för utvecklingen i handeln, enskilda branscher och svensk ekonomi som. SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 010-479 40 0 Konsumentprisindex (KPI) syftar till att mäta prisutvecklingen för hela den privata konsumtionen, måttet beräknas månadsvis av Statistiska centralbyrån och är.

På uppdrag av Naturvårdsverket SMED Rapport Nr 46 2011 Kartläggning av mängder och flöden av textilavfall Annica Carlsson, SCB Kristian Hemström, IV Klicka i registerträdet för detaljerad information. Endast fullständiga och godkända dokumentationer visas.

Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser per områd

Din kommun i siffror - Ekonomifakt

Stadsnätsföreninge

  1. Ekonomi och handel Samhällskunskap SO-rumme
  2. Inflation Samhällskunskap SO-rumme
  3. USA - Wikipedi

populær: